Szturm Na Wieżę Cross Duathlon 2021 duathlon,cross,run
Szturm na Wieżę Cross Duathlon 2021
Szturm Na Wieżę Cross Duathlon 2021 Szturm na Wieżę Cross Duathlon 2021duathlon,cross,run
Location:Szczecin (Poland)
Date: Apr 11, 2021 - Apr 11, 2021

Event Description

Szturm na Wieżę Cross Duathlon 2021 race starts Sunday, 11th April 2021. Event location Polska, Szczecin

Sports & distances

Duathlon - cross 5km/12km/5km
Run 5km

TriathlonGames.com @ 2019-2021
Cookies | Rules